Termeni şi Condiţii

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.pumaclub.ro

A. INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.pumaclub.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi.
Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.
 
DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI
 
Asociația Clubul Sportiv Puma Sibiu (denumită în continuare Puma Club Sibiu),
nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software (soluţiile pumaclub).
 
Puma Club Sibiu deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă
perceptibilă de către oameni.

 

Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și ne luăm angajamentul să o
protejăm. Această politică explică ce vom face cu informațiile dumneavoastră personale.

B. Colectarea informațiilor personale

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

1. informațiile pe care le introduceți atunci când completați formularul de inscriere pe website-ul nostru – de exemplu,
numele dvs.,
adresa de email, adresa unde locuiți sau numarul de telefon.
2. orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei
persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

C. Utilizarea informațiilor dvs. personale

Informațiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de
această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru:

1. administrarea website-ului și a afacerii noastre;
2. personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
3. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
4. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
5. trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-ați solicitat (ne puteți informa oricând dacă nu mai
doriți această comunicare);
6. furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica
niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);
7. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
8. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
9. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv
monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și
10. alte utilizări.

Dacă trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste
informații în concordanță cu întinderea acordului pe care ni-l furnizați.

Setările de confidențialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informațiilor dvs. pe website-ul nostru și pot
fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidențialitate de pe website.

Fără consimțământul dvs. expres, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți pentru marketingul direct din
partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

D. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști,
agenții, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în
această politică.

Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele
noastre, compania-mamă și toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în
această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;
3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în
scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);
4. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente
pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau
autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

E. Păstrarea informațiilor personale

1. Această Secțiune E stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a
ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor
personale.
2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar
pentru acel scop sau scopuri.
3. În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune G, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care
conțin date cu caracter personal:
1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;
2. dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și
3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în
scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

F. Securitatea informațiilor dvs. personale

1. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea
necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.
2. Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și
firewall).
3. Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem
garanta securitatea datelor trimise pe internet.
4. Sunteți responsabil(ă) pentru păstrarea confidențialității parolei pe care o utilizați pentru accesarea website-ului
nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepția momentului când vă conectați pe website-ul nostru).

G. Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru.
Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei
politici. Vă putem anunța despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată
de pe website-ul nostru.

H. Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem
responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.

I. Actualizarea informațiilor

Vă rugăm să ne anunțați dacă informațiile personale pe care le deținem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

Contact: 0741 996 324
Locatie: Bulevardul Victoriei Nr. 42